NIEUWE WEBSITE : WWW.BOURGUIGNON-LAW.BE

 

VERZEKERINGSRECHT

 

 

Verzekeringen raken zowat alle aspecten van het maatschappelijk leven (ongevallen, pensioen, overlijden, verkeer, brand, aansprakelijkheid ouders, bedrijfsexploitatie, overheidsaansprakelijkheid, milieuschade,…).

 

De wettelijk verplichte autoverzekering, de rechtsbijstandsverzekering, de familiale verzekering, de brandverzekering, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de gewaarborgde inkomensverzekering, de arbeidsongevallenverzekering en verzekering uitbating zijn alom gekend.

 

Elkeen wordt bijgevolg wel eens geconfronteerd met een verzekeringsrechtelijk probleem. Advocaat DIRK BOURGUIGNON kan u helpen en is actief regio’s TERNAT, ASSE en omstreken.